Internationaal

Internationaal Belastingadvies.

U ontvangt inkomen uit het buitenland, u gaat emigreren, u heeft buitenlandse bezittingen of u woont in het buitenland, maar heeft bezittingen in Nederland (buitenlandse belastingplicht). In deze situaties is deskundig internationaal belastingadvies van belang.

Deze situaties worden namelijk al snel erg ingewikkeld in internationaal verband. Vaak hebt u behalve met het Nederlandse ook met andere belastingstelsels, internationale belastingverdragen, buitenlandse belastingplicht en uitzonderingsregelingen te maken. Internationaal belastingrecht biedt ook juist vele mogelijkheden om belasting te besparen.

Vanaf 2015 geldt de zogenoemde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen krijgen als een inwoner van Nederland. Op de site van de Belastingdienst vindt u informatie over deze regeling en de voorwaarden van deze regeling. Als u niet aan de voorwaarden voldoet bent u buitenlands belastingplichtig en wordt geen rekening gehouden met aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen.

Tax planning
In internationale situaties kan een goede tax planning u veel voordeel opleveren. Speciaal bij wijzigingen in belastingplicht of veranderingen in uw persoonlijke levenssfeer, bijvoorbeeld bij emigratie, is het belangrijk om goed door te denken wat de fiscale gevolgen zijn van bepaalde handelingen.

Vóór de cruciale wijzigingsdatum is het mogelijk zaken zo te structureren dat dit flinke besparingen oplevert. Het structureren van de tax planning hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. Als buitenlands belastingplichtige kan het inwinnen van professioneel internationaal belastingadvies u zeker voordeel opleveren.

De Voorwaarts Belastingadviseurs is al jarenlang specialist op het terrein van internationaal belastingadvies. Met onze expertise en oplossingen loodsen wij u door het fiscaal optimale traject. Wij geven onder meer advies in de volgende situaties:

  • Belasting bij werken (en wonen) in het buitenland: Indien u gaat werken en eventueel wonen in het buitenland heeft dit fiscale gevolgen.
  • Internationaal belastingadvies bij emigratie: Bij emigratie zijn er diverse mogelijkheden en voorzieningen op belastinggebied. Hier vindt u informatie over emigreren en belasting.
  • Aftrek voorkoming dubbele belasting: Wanneer u inkomen uit het buitenland ontvangt of onroerend goed of andere bezittingen heeft in het buitenland, zullen vaak meerdere landen dit willen belasten. Zo kan het voorkomen dat uw vermogen of inkomen ‘dubbel’ belast wordt. Vaak is het mogelijk om in deze gevallen in Nederland aftrek ter voorkoming van dubbele belasting te vragen. Lees hier meer over de mogelijkheden.
  • 30 procent regeling: De 30 procent regeling houdt onder andere in dat u over 30 procent van uw salaris geen belasting hoeft te betalen en geen box 3-vermogen hoeft aan te geven behalve Nederlands onroerend goed.  Lees hier meer over de voorwaarden.Ons kantoor heeft in dit verband al voor veel werknemers door middel van een goede en consistente presentatie succes behaald, ook in gecompliceerde situaties en second opinions.

Overige gerelateerde onderwerpen: