Emigreren en Belastingen

Emigreren en belastingen; hoe zit dat?

Als u naar het buitenland verhuist, kunt u kiezen tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplicht voor het emigratiejaar en in sommige gevallen ook in het jaar erna. Bij binnenlandse belastingplicht wordt al uw inkomen, ook het buitenlandse, belast. Daarvoor mag u dan ook gebruik maken van de voorzieningen in het Nederlandse belastingstelsel, zoals aftrek van hypotheekrente. Bij buitenlandse belastingplicht mag u dit laatste niet en wordt alleen uw Nederlandse inkomen belast.

Inzake emigratie en belastingen zijn er vaak nog een aantal zaken te regelen die u voordeel op kunnen leveren. Soms is bijvoorbeeld een beroep op de zgn. detacheringsregeling mogelijk waardoor de hypotheekrenteaftrek behouden kan blijven.

Wat in uw situatie het gunstigst is hangt af van een groot aantal factoren. Onze expertise op het gebied van internationaal belastingadvies kan u helpen bij de juiste keuze. Ook indien u na verloop na tijd weer vanuit het buitenland naar Nederland wilt terugkeren, bieden wij deskundig advies.