Nalatenschap

Erfbelasting

Erfbelasting, voorheen successierecht genoemd, is de belasting die na overlijden over de nalatenschap moet worden betaald. Hiervoor moet apart aangifte worden gedaan. Voor de erfbelasting gelden veel bijzondere regels die in de aangifte erfbelasting op de juiste manier verwerkt dienen te worden.

Naast de erfbelasting moet voor de overledene in het jaar van overlijden met een F-biljet een aangepaste aangifte inkomstenbelasting worden gedaan. Voor de erfgenamen zijn dit vaak lastige aangelegenheden, temeer daar deze niet vaak voorkomen. Bij de Voorwaarts is die zorg in vertrouwde handen. Dat geldt ook voor de verdeling en afwikkeling van de nalatenschappen zelf. Regelmatig worden we daarbij door klanten aangesteld als executeur. Op die manier wordt de nalatenschap en daarmee de erfbelasting op een professionele, objectieve wijze door ons beheerd en afgehandeld.

Estate planning

Bij estate planning is het de bedoeling om uw vermogen op de meest fiscaalvriendelijke wijze naar de volgende generatie over te brengen. Als u bijvoorbeeld schenkingen doet aan uw kinderen, behoeven zij hierover later geen – hoge – erfbelasting te betalen.

Er zijn vele structuren voor de estate planning te bedenken, zoals een vruchtgebruiktestament of ik- opa-constructie. Met de nieuwe erfbelastingwet zijn veel regels gewijzigd, zodat sommige constructies niet meer optimaal werken. Daarom is het te adviseren na te gaan of door aanpassing van bijvoorbeeld het testament, de belastingbesparing weer gemaximaliseerd kan worden. Wij kunnen u adviseren in de mogelijkheden die uw persoonlijke situatie biedt in het geval van estate planning.