Startersbegeleiding

Elke ondernemer moet wettelijk verplicht een solide boekhouding voeren en periodiek, bijv. voor de BTW, aangiftes produceren. Een goede financiële administratie is eveneens essentieel voor een goede aansturing van het bedrijf. En als de cijfers bekend zijn kan de optimalisatie beginnen. Drie redenen om voldoende belang te hechten aan de totstandkoming van de fiscale (en/of commerciële) cijfers. Het is zelfs één van de kritische succesfactoren voor het welslagen van uw onderneming, zo is uit onderzoek gebleken. Daardoor ook één van de kritische succesfactoren voor het welslagen van uw onderneming.

Dit geldt nog in sterkere mate voor de startende ondernemer, waar de ervaring en het referentiekader nog ontbreken en bovendien getoetst moet worden aan de begroting of de cashplanning, instrumenten die voor de starter van commercieel levensbelang zijn.

Wij kunnen dit deels of volledig voor u uit handen nemen en u per periode voorzien van alle benodigde informatie en aangiftes. Zonder kopzorgen en door heel Nederland.

We kunnen de serieuze starters desgewenst intensief begeleiden. En ze helpen met opzet en efficiënte inrichting van hun administratie, assisteren bij het omzeilen van de vakmatige valkuilen, informeren over de bijzondere werking van de belastingheffing in het geval van ondernemerschap, etc.

Wij staan er inmiddels bekend om daarbij maximale service te verlenen: ook dit is deel van ons maatwerk. Samen met de output zullen wij u tevens adviseren. Of zo nodig waarschuwen.

Vervolgens kunnen, al dan niet in overleg, maatregelen worden voorbereid. Als daar reden voor is kan ook de bedrijfseconomische of juridische opzet van uw bedrijf samen met ons worden aangepast.