30 Procent Regeling

De 30 procent regeling is een belastingmaatregel voor expats die gerekruteerd zijn buiten Nederland om in Nederland te komen werken. Dit is bedoeld als compensatie voor zogenaamde extra-territoriale kosten, inclusief de extra kosten voor accommodatie en reizen in een vreemd land. Wij zijn gespecialiseerd in belastingadvies voor expats, waaronder de 30 procent regeling.

De 30 procent regeling voorwaarden voor expats zijn:

 • Geplaatst of gerekruteerd zijn vanuit het buitenland: men moet in een ander land gewoond hebben voordat men de baan in Nederland heeft aangenomen;
 • Schaarse expertise: men moet over een specifieke expertise beschikken die niet of schaars aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt; dit moet aannemelijk gemaakt worden in de 30 procent regeling aanvraag;
 • In bezit zijn van een Nederlands BSN zodat belastingaftrek plaats kan vinden; de 30% vrijstelling moet afgetrokken worden van het bruto inkomen.

De voordelen van de 30 procent regeling:

 • Belastingvrije korting op 30 procent van het salaris;
 • Belasting ontheffing over inkomen uit spaartegoeden en investeringen (behalve binnenlandse vastgoed investeringen);
 • Belasting vrijstelling over dividenden van aanzienlijke aandeelhouders, behalve directe aandelen in een Nederlands bedrijf;
 • Verscheidene andere praktische voordelen, zoals een eenvoudigere procedure om een Nederlands rijbewijs te verkrijgen.
 • In 2012 is de 30 procent regeling gewijzigd, hetgeen zowel beperkende als verruimende effecten heeft gehad.

De volgende beperkingen gelden vanaf 2012:

 • De periode waarover de 30 procent regeling wordt toegekend, is teruggebracht van 10 naar 8 jaar.
 • Periodes waarin men heeft gewoond en/of gewerkt in Nederland in de laatste 25 jaar worden afgetrokken van de 30 procent regeling (tot en met 2011 werden de laatste 10 jaar relevant);
 • Nederlanders moeten minstens 25 jaar in het buitenland hebben gewoond en gewerkt voordat zij weer hier worden geplaatst of gerekruteerd om als expat te worden gezien;
 • Iedereen die binnen een radius van 150 km van de Nederlandse grens heeft gewoond gedurende 2/3 van de laatste 24 maanden geldt niet als een expat of inkomende werknemer. Praktisch gezien kunnen alleen werknemers die worden ingehuurd vanuit België en Duitsland hieronder vallen.

Aan de andere kant is het positieve nieuws:

 • De “specialistische kennis” voorwaarde zal gebaseerd worden op een minimum salaris voorwaarde van               € 35.000,– belastbaar inkomen. Dit houdt in een salaris van ongeveer € 50.000 inclusief het 30 procent belastingvrije gedeelte ;
 • De 30% regeling is toegankelijk geworden voor jonge PhD afgestudeerden; als zij een baan aannemen direct nadat ze hun PhD in Nederland hebben afgerond, vervalt de voorwaarde dat zij aangesteld moeten zijn vanuit het buitenland. Ook geldt voor hen een lager minimum salaris: € 26.605 belastbaar inkomen;
 • Voor onderzoek wetenschappers geldt geen salaris criterium;
 • De geldigheid van 30 procent regelingen die zijn toegekend voor 2012 blijft ongewijzigd;

Voor verdere informatie over de 30 procent regeling en wat wij voor u kunnen doen, neem contact met ons op.