Transfer Pricing

Als onderneming met filialen en groepsmaatschappijen in het buitenland, krijgt u steeds vaker te maken met eisen op het gebied van ‘transfer pricing’, ofwel de prijzen die de onderdelen van de onderneming aan elkaar berekenen voor onderlinge leveringen van goederen en diensten. Het voornaamste doel van de fiscus is vast te stellen of de prijs die voor deze onderlinge leveringen is berekend wel een zakelijke prijs is. Door de zakelijkheid van de prijzen te toetsen wil de Nederlandse maar ook buitenlandse belastingdienst controleren of de in de betreffende landen gerapporteerde resultaten voldoende zijn er dat er niet op een kunstmatige manier met winsten is geschoven.

Veel aandacht in de pers maar ook van de fiscus

In de afgelopen jaren waren grote ondernemingen, zoals Starbucks en Apple, vaak in het nieuws vanwege het gebruik van belastingbesparende constructies. Deze ondernemingen houden zich keurig aan de wettelijke regels, maar de uitkomst voor de schatkist wordt niet door iedereen als redelijk ervaren. In een poging om de belastingopbrengst van multinationals te vergroten, veranderen de belastingwetten en de regels hierdoor steeds fijnmaziger. Voor internationaal opererende bedrijven wordt het dus nog belangrijker om de zaken rond transfer pricing goed op een rij te hebben. Het is niet zo zeer de vraag “of” de fiscus hier vragen over gaat stellen maar “wanneer”.

Speciale situaties krijgen speciale aandacht

Behalve de normale ondernemingsactiviteiten en de transacties die daarbij horen, kijkt de fiscus met name ook naar de zakelijkheid van de volgende transacties:

  • Interne reorganisaties waarbij functies of hele bedrijfsonderdelen van het ene land naar het andere verhuizen of bedrijfssluitingen;
  • Leningsovereenkomsten tussen de verschillende onderdelen van de groep, zeker als op deze leningen afwaarderingen of afschrijvingen plaatsvinden;
  • Het gebruik van intellectueel eigendom, zoals merkrechten of know-how,  van de ene maatschappij door andere onderdelen van de groepen, bijvoorbeeld door het verlenen van onderlinge licenties
  • Doorbelastingen van hoofdkantoorkosten aan de diverse bedrijfsonderdelen

Altijd maar verlies roept vragen op

Ook kan een discussie met de fiscus over de verrekenprijzen (‘transfer pricing’) ontstaan als er sprake is van structureel verliesgevende activiteiten (zou een onafhankelijke onderneming er niet al lang mee ophouden?) en sterke winstschommelingen (passen dergelijke schommelingen wel bij de aard van de onderneming van dat bedrijfsonderdeel?).

Uw antwoord klaar in de bureaulade

Vanwege het groot belang (en ook de aandacht die de fiscus daarvoor heeft bij een controle) kiezen de meeste internationaal opererende ondernemingen ervoor om de manier waarop de onderlinge prijzen worden berekend, goed vast te leggen. Aangezien over ‘zakelijkheid’ te twisten valt, kiezen veel ondernemers er ook voor om de prijsstelling te vergelijken (‘benchmarken’) met de buitenwereld met behulp van een transfer pricing database. In deze database staan miljoenen bedrijven die vergelijkbare transacties verrichten. Dit is voor de ondernemer dan ook een belangrijke toets om te controleren of de winstmarge op transacties in de toekomst mogelijk tot discussie met de belastingautoriteiten kunnen leiden.

Van strategie tot documentatie

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van uw transfer pricing strategie en documentatie. Wij hebben uitgebreide ervaring met de meeste landen en kunnen u bijvoorbeeld ook assisteren bij het verkrijgen van een ‘ruling’ van de fiscus. Voorts kan transfer pricing ook gebruikt worden om uw wereldwijde effectieve belastingdruk te verlagen. We zijn graag bereid u uitgebreider inzicht te geven in onze dienstverlening tijdens een vrijblijvend gesprek.