Salaris

Graag verzorgt de Voorwaarts Belastingadviseurs uw salarisadministratie. Onze expertise op onder andere het salarisgebied zorgt ervoor dat wij de ontwikkelingen en wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving niet alleen op de voet volgen, maar hierop ook direct anticiperen. U kunt er op vertrouwen dat wij u, wanneer u kiest voor het uitbesteden van uw salarisadministratie, tijdig en regelmatig zullen informeren over (toekomstige) veranderingen die voor uw onderneming van belang zijn en deze ontwikkelingen zullen doorvertalen in onze dienstverlening.

Onze tarieven standaard werkzaamheden

 • Tot 2 werknemers € 150 per werknemer per jaar (niet tijdsevenredig)
 • Vanaf 3 werknemers € 125 per werknemer per jaar (niet tijdsevenredig)

 

Om u inzicht te geven in de salarisadministratie werkzaamheden, zetten wij deze kort uiteen voor u.

De periodieke standaard salariswerkzaamheden bestaan uit:

 • Het invoeren, verwerken en controleren van de aangeleverde- en ingevoerde salarisgegevens;
 • Het uitdraaien, controleren en verzenden van de salarisstroken;
 • Het uitdraaien en indienen van de aangiften Loonheffingen.

De jaarlijkse standaard salariswerkzaamheden bestaan uit:

 • Het eenmaal per jaar uitdraaien en verzenden van de jaaropgaven voor de medewerkers.

Aanlevering en verwerking:

Op de vooraf afgesproken tijdstippen worden de periodieke mutaties door u aangeleverd, waarna uw loon administrateur de volledige salarisverwerking verzorgt. Daarnaast houden wij de tabellen voor looncodes, de rekeneenheden, de loonbelastingtabellen en overige vaste bestanden voor u bij.

Na invoer en verwerking van de door u aangeleverde gegevens, vindt een controle plaats op de salarisverwerking, rekening houdend met de door u aangegeven wijzigingen. De salarisstroken worden door ons loontechnisch gecontroleerd op juistheid, rekening houdend met de relevante wetgeving op het gebied van arbeidsrecht en loonheffing.

Jaarwerk:

Wij controleren het jaarwerk (cumulatieve salarisverwerking voor een bepaald jaar) op juistheid en volledigheid. Eventueel ontbrekende gegevens worden daarna bij u opgevraagd en aangevuld. Eenmaal per jaar ontvangt u de jaaropgaven voor uw medewerkers.

Salarisondersteunende werkzaamheden:

Genoemde werkzaamheden hebben te maken met wettelijke verplichtingen zoals een verzuimverzekering, arbo-technische werkzaamheden of pensioenregelingen.

De salarisondersteunende werkzaamheden die de Voorwaarts verricht op basis van een vaste prijs zijn de volgende:

 • Aanmaak nieuw dienstverband
 • Aanvraag en/of afmelden loonheffingennummer Belastingdienst
 • Aanmelden en/of afmelden werkgever bij pensioenfonds
 • Opstellen van een standaard arbeidsovereenkomst
 • Ziekmelding en/of Herstelmelding
 • Indienen periodieke loon opgave
 • Werkgeversverklaring
 • Medewerker aanmelden en/of afmelden bij de arbodienst
 • Medewerker aanmelden en/of afmelden bij de verzuimverzekering
 • Medewerker aanmelden en/of afmelden bij het pensioenfonds
 • Medewerker aanmelden en/of afmelden bij de bedrijfstak eigen regeling

Overige salarisondersteunende werkzaamheden

Onder de overige salarisondersteunende werkzaamheden verstaan wij de reguliere werkzaamheden die direct of indirect voortvloeien uit de salarisadministratie. Deze salarisondersteunende werkzaamheden worden tegen het geldende uurtarief verricht. Het uurtarief dat voor aanvullende werkzaamheden wordt gehanteerd, is afhankelijk van de (benodigde) ervaring en expertise van de desbetreffende medewerker, maar bevindt zich tussen € 45,00* en € 85,00* per uur, exclusief omzetbelasting.

De betreffende werkzaamheden kunnen o.a. zijn:

 • Kostenoverzichten
 • proformaberekeningen
 • loonkostenoverzichten
 • Berekening en controle Werkkostenregeling (WKR)
 • Werkzaamheden arbodienst: verzorgen jaaropgaven en/of jaaroverzichten en beoordelen premienotaʼs.
 • Werkzaamheden verzuimverzekering: verzorgen jaaropgaven en/of jaaroverzichten en beoordelen premienotaʼs.
 • Werkzaamheden pensioenfonds: verzorgen jaaropgaven en/of jaaroverzichten en beoordelen premienotaʼs.

Het gaat hierbij uitsluitend om de reguliere werkzaamheden en niet de werkzaamheden die voortvloeien uit de Wet verbetering Poortwachter, welke afhankelijk zijn van incidentele werkzaamheden.

Advies- en overige werkzaamheden:

Naast de salaris ondersteunende werkzaamheden kunnen wij u van advies dienen op alle onderdelen van het personeelsmanagement. Deze werkzaamheden kunnen liggen op het terrein van:

 • Personeel & Organisatie (bijvoorbeeld werving en selectie)
 • personeelsgesprekken, outplacement, loopbaanontwikkeling)
 • Advisering en werkzaamheden op het gebied van arbeidsrecht (arbeidsovereenkomsten, bedrijfsreglementen, ontslagzaken etc.);
 • Assistentie bij controles door derden (bijvoorbeeld de belastingdienst);
 • Werkzaamheden t.b.v. de belastingdienst (bijvoorbeeld beoordelen naheffingsaanslagen, bezwaar en beroep);

Wanneer u op zoek bent naar outsourcing van uw salaris administratie, bent u bij de Voorwaarts Belastingadviseurs aan het juiste adres.