Voorkoming Dubbele Belastingen

Wanneer u inkomen uit het buitenland ontvangt of onroerend goed of andere bezittingen heeft in het buitenland, is het raadzaam om te kijken naar mogelijkheden voor aftrek voorkoming dubbele belasting. Zo kan het voorkomen dat meerdere landen uw vermogen of inkomen willen belasten en dit dus ‘dubbel’ belast wordt. Vaak is het mogelijk om in deze gevallen in Nederland aftrek ter voorkoming van dubbele belasting te vragen. Er is dan vrijstelling van het betalen van belasting in Nederland over het betreffende inkomen waarover in het buitenland reeds belasting wordt geheven. In sommige situaties echter kan het zijn dat het inkomen in twee landen belastbaar is of juist in geen van beide landen belastbaar.

Aangezien de regels ter voorkoming (ofwel aftrek) dubbele belasting verschillend kunnen zijn per land en per situatie, is het belangrijk om op tijd gespecialiseerd advies in te winnen. Indien u ons uw specifieke situatie voorlegt, kunnen wij voor u kijken welke meest voordelige mogelijkheden er zijn ter voorkoming dubbele belasting. Verschillende situaties kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Als bijvoorbeeld salaris wordt verdiend in verschillende landen kan een splitsing van salaris een mogelijkheid zijn om belastingheffing te verminderen.
  • Ook vrijstelling van premieheffing is in sommige gevallen mogelijk. Indien u werkt bij een internationale organisatie dan gelden vaak andere regels; dit kan bijvoorbeeld resulteren in belastingvrijstellingen. Internationaal belastingadvies omtrent voorkoming dubbele belasting kent veel verschillende aspecten en uitzonderingen waarmee rekening gehouden dient te worden.