Belasting bij werken buitenland

Indien u de unieke kans krijgt om te gaan werken en eventueel ook te wonen in het buitenland, is het belangrijk dat u zich laat adviseren over de belastinggevolgen. Vaak biedt de buitenlandse werkgever een goed salarispakket aan waarin aan veel zaken is gedacht, zoals huisvesting, pensioen, kosten voor benodigde adviseurs en school voor de kinderen. De Nederlandse zijde verdient echter minstens zoveel aandacht.  Een spontaan vertrek omdat de kans van uw leven zich aandient, roept natuurlijk ook veel vragen op en heeft behoorlijk wat financiële gevolgen. Onze belastingadviseurs helpen u graag om de vragen die relevant zijn voor uw situatie in kaart te brengen en gaan vervolgens op zoek naar de antwoorden.

Denk bijvoorbeeld aan vragen als:

  • Vertrekt u alleen en blijven uw vrouw en kinderen (voorlopig) in Nederland of verhuist uw hele gezin?;
  • Werkt u over de hele wereld voor uw buitenlandse werkgever en ontstaat er in feite geen belastingplicht in de landen waar u werkzaamheden verricht?;
  • Wellicht heeft u een eigen woning in Nederland waarvoor u hypotheekrente aftrek geniet;
  • Mogelijk bent u van mening dat uw levenscentrum naar het buitenland is verplaatst en u niet meer belastingplichtig bent in Nederland; is de inspecteur het hiermee eens of zijn er nog aspecten die toch onverhoopt duiden op Nederlandse belastingplicht?;
  • Heeft u aan de gevolgen voor de premieheffing volksverzekeringen gedacht?;
  • Is de zorgverzekering voor Uzelf en voor Uw familie nog wel adequaat?;
  • Is er wellicht sprake van een samenloop van binnenlandse en buitenlandse inkomsten?;
  • Hoe werkt de Nederlandse lijfrenteaftrek die u geniet fiscaal uit in combinatie met uw buitenlandse inkomsten waarvoor aftrek ter voorkoming van dubbele belasting geldt?;
  • Pakt de aftrek elders belast die volgens de inspecteur van toepassing is wel zo voordelig uit als u verwacht?

We denken hierover graag met u mee en gaan verder dan alleen de fiscale aspecten. Wij hebben inmiddels bijna 30 jaar ervaring met internationale belastingsituaties en soms kunnen wij middels het wijzigen van kleine details grote voordelen voor u behalen.  Indien nodig kunnen wij u doorverwijzen naar een betrouwbare specialist op het gebied van migratie in ons uitgebreide netwerk. Met de belastingdienst hebben wij goede relaties opgebouwd en wij kunnen vaak snel zaken afstemmen met de betreffende inspecteur om meer duidelijkheid te krijgen.