Particulieren

Telstrook

De belastingadviesafdeling van ons kantoor verzorgt de volgende fiscale aangiften:

 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • loonbelasting
 • omzetbelasting
 • dividendbelasting
 • schenk- en erfbelasting

Ook op het gebied van de toeslagen kunnen wij u van dienst zijn met aanvragen of wijzigen van:

 • zorgtoeslag
 • kindgebonden budget
 • huurtoeslag
 • kinderopvangtoeslag

Wanneer de aangifte wordt ingediend, heeft deze doorgaans betrekking op een achterliggende periode of gebeurtenis. Het belastingadvies dient zich met name ook te richten op de toekomst. Behalve het doen van aangiften en aanvragen van toeslagen houdt de belastingadviesafdeling zich onder andere bezig met:

 • het geven van fiscaal advies op basis van vragen uit de praktijk van cliënten;
 • advisering vermogende particulieren (Hier vindt u informatie)
 • het controleren van aanslagen en zo nodig voeren van bezwaar- en/of beroepsprocedures;
 • opstellen verzoek teruggaaf buitenlandse BTW
 • verwerken voorlopige teruggaaf en voorlopige aanslagen
 • het begeleiden van controles door de belastingdienst;
 • het signaleren van kansen en bedreigingen op fiscaal gebied op grond van ontwikkelingen in de wetgeving of jurisprudentie en het in overleg met de cliënt hierop anticiperen;
 • voeren van vooroverleg met de belastingdienst wanneer risico’s achteraf niet gewenst zijn;
 • herstructureringen van ondernemingen, waaronder begrepen het inbrengen van een onderneming in een besloten vennootschap (“ruisend of geruisloos”), het terugkeren vanuit een besloten vennootschap naar een eenmanszaak (met afrekening of “geruisloos”), fusie of splitsing van vennootschappen;
 • bedrijfsopvolging.
 • advies fiscale aspecten nalatenschappen (Hier vindt u informatie over nalatenschap)

 • inkeerregeling (Hier vindt u informatie over inkeren)

 • lijfrente advies (fiscaal)