Digitale Omgeving

Of het nu gaat om de belastingaangiftes voor bedrijven of voor u als ZZP’er / ZP’ er (de Zelfstandig Professional), het indienen van de periodieke aangiftes BTW, ICP, LH, IB en VpB kan uitsluitend nog elektronisch. Wij hebben als fiscaal intermediair met de Belastingdienst een eigen beveiligde verbinding die is afgeschermd voor onbevoegd gebruik via berichtversleuteling en persoonlijke codes.

Alle omzetbelasting, loonheffing en premies en alle winstbelasting worden dus al elektronisch geregeld. Voor eigen indiening van gewijzigde voorlopige aangiftes IB en VpB geldt dat inmiddels ook al.

Daar komen bovendien in snel tempo nieuwe digitale ontwikkelingen bij, we kunnen dan denken aan de suppletie- aangifte BTW, de dividendbelasting, de erf- en de schenkbelasting, of de toepassing van de middelingsregeling.

Omgekeerd stuurt de Belastingdienst ons ook weer Kopieberichten van de geproduceerde aanslagen. Dit was oorspronkelijk echter eenvoudiger dan nu. Tegenwoordig moet deze informatiestroom per belastingsoort per jaar worden aangevraagd. De belastingplichtige krijgt hier vervolgens een (zo is gebleken) onduidelijke brief over van Logius, de instantie die het elektronisch berichtenverkeer voor de belastingdienst afhandelt. Het verwarrende zit hem met name in het feit dat het lijkt alsof de brief bevestigt moet worden door de belastingplichtige. Terwijl hij juist niets moet doen als hij het eens is met de aanvraag van de machtiging t.b.v. zijn intermediair.

Als de kopieberichten (SBA’s) eenmaal door ons worden ontvangen, zijn we veel sneller dan vroeger op de hoogte van de (voorlopige) aanslagen, zoals men deze heeft opgelegd. Zodat er ook direct controle op kan worden uitgeoefend. Voordeel voor u dus.

Een andere nieuwe ontwikkeling die wij hebben ingevoerd is het werken via dezelfde beveiligde verbinding, maar dan gerealiseerd via internetplatform. Via een specialistische “cloud” dus. We gebruiken daardoor altijd de nieuwste updates, er ontstaat een meerjarig overzicht voor al onze klanten en we hebben automatische checklists bij de hand, waar ook ter wereld. Een forse nieuwe flexibilisering.