De Nieuwe KO-regeling (OVOB)

De kleineondernemersregeling (KO) verandert vanaf 1 januari 2020. U kunt dan kiezen voor
een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als u in Nederland bent gevestigd en niet meer
dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt.
Als u meedoet aan de nieuwe kleineondernemersregeling (KO), betekent dat het volgende:
– U berekent geen btw aan uw klanten. U draagt dus ook geen btw af.
– U vermeldt geen btw op uw facturen. U hoeft zelfs helemaal geen facturen te
versturen voor de btw. U moet wel uw inkoopfacturen bewaren.
(Als u zelf facturen wilt versturen, of als uw klanten daarom vragen, kunt u dat wel
doen. U vermeldt dan op de factuur dat een vrijstelling van toepassing is.)
– U doet geen btw-aangifte meer. Behalve in een aantal gevallen, dan moet u toch
incidentele aangifte doen.
– U trekt de btw over uw zakelijke kosten en investeringen niet af. Dit geldt ook voor
btw die u hebt betaald in een ander EU-land. Zoals bijvoorbeeld de btw over tanken
in België of Duitsland. Ook die btw kunt u niet terugvragen. Bewaar uw
inkoopfacturen wel.
– Hebt u een bestelauto? Dan kunt u nog steeds gebruik maken van het lage
bestelautotarief mrb voor ondernemers als u voldoet aan de voorwaarden voor dit
tarief.
– In sommige gevallen moet u de btw herzien die u eerder hebt afgetrokken.
– U doet mee voor een periode van ten minste 3 jaar. Of tot uw omzet boven de
€ 20.000 komt in 1 kalenderjaar.
U kunt uw deelname dus niet tussentijds beëindigen omdat u bijvoorbeeld een grote
investering wil doen.
Maar op het moment dat uw omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar komt, moet u
dat meteen aan ons doorgeven. Want vanaf dat moment vervalt uw deelname aan de
OVOB.