Pakket noodmaatregelen

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket dinsdag aan de Tweede Kamer aangekondigd bovenop economische maatregelen die donderdag 12 maart al zijn genomen vanuit het kabinet. Uiteraard is voorafgaande aan de persconferentie de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen … Lees meer

KVK Coronaloket

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. Bij het KVK Coronaloket komen duizenden ondernemersvragen binnen over bedrijfsvoering, personeel en regelgeving.     Bij dit loket vind je informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde … Lees meer

Vergunning voor werktijdverkorting

Door de maartregelen ingevolge het Corona virus zijn er mogelijkheden voor het aanvragen voor een tijdelijke maatregel “Werktijdverkorting”. Hieronder vindt u meer informatie.   Hoe vraagt u een vergunning voor werktijdverkorting aan? U vraagt een vergunning voor werktijdverkorting aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze vergunning geldt maximaal 6 weken. Verbetert … Lees meer

Fiscale maatregelen ten gevolg van Corona virus

Uitstel van betaling belasting Als een ondernemer schriftelijk kan aantonen dat zijn of haar onderneming door corona is getroffen, hoeft hij of zij voorlopig geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting te betalen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later … Lees meer

Inkomensafhankelijke bijdrage

De inkomensafhankelijke bijdrage wordt op 3 manieren geïnd: premie komt voor rekening van werkgever of uitkeringsinstantie inhouding op de loonstrook en afdracht door inhoudingsplichtige zelfstandige voldoening op aanslag Sinds 2013 betaalt ingevolge de Wet uniformering loonbegrip een werkgever of uitkeringsinstantie een werkgeversheffing Zvw (2018: 6,8%, 2019 6,95%) aan het Zorgverzekeringsfonds. De werknemer of uitkeringsgerechtigde heeft … Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat er verandert vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Doel van de WAB Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden … Lees meer

De Nieuwe KO-regeling (OVOB)

De kleineondernemersregeling (KO) verandert vanaf 1 januari 2020. U kunt dan kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. Als u meedoet aan de nieuwe kleineondernemersregeling (KO), betekent dat het volgende: – U berekent geen btw aan uw … Lees meer