FAQ naar aanleiding maatregelen wegens Corona

FAQ Moet na het indienen van de aangiften omzetbelasting (OB) en loonheffing (LH) direct bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd? Nee, dat is op dat moment nog niet mogelijk. Pas na ontvangst van de naheffingsaanslag (met verzuimboete) kan een verzoek voor bijzonder uitstel van betaling worden gedaan. De verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen wordt … Lees meer

Pakket noodmaatregelen

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket dinsdag aan de Tweede Kamer aangekondigd bovenop economische maatregelen die donderdag 12 maart al zijn genomen vanuit het kabinet. Uiteraard is voorafgaande aan de persconferentie de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen … Lees meer

KVK Coronaloket

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. Bij het KVK Coronaloket komen duizenden ondernemersvragen binnen over bedrijfsvoering, personeel en regelgeving.     Bij dit loket vind je informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde … Lees meer

Vergunning voor werktijdverkorting

Door de maartregelen ingevolge het Corona virus zijn er mogelijkheden voor het aanvragen voor een tijdelijke maatregel “Werktijdverkorting”. Hieronder vindt u meer informatie.   Hoe vraagt u een vergunning voor werktijdverkorting aan? U vraagt een vergunning voor werktijdverkorting aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze vergunning geldt maximaal 6 weken. Verbetert … Lees meer

Fiscale maatregelen ten gevolg van Corona virus

Uitstel van betaling belasting Als een ondernemer schriftelijk kan aantonen dat zijn of haar onderneming door corona is getroffen, hoeft hij of zij voorlopig geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting te betalen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later … Lees meer

Inkomensafhankelijke bijdrage

De inkomensafhankelijke bijdrage wordt op 3 manieren geïnd: premie komt voor rekening van werkgever of uitkeringsinstantie inhouding op de loonstrook en afdracht door inhoudingsplichtige zelfstandige voldoening op aanslag Sinds 2013 betaalt ingevolge de Wet uniformering loonbegrip een werkgever of uitkeringsinstantie een werkgeversheffing Zvw (2018: 6,8%, 2019 6,95%) aan het Zorgverzekeringsfonds. De werknemer of uitkeringsgerechtigde heeft … Lees meer