Vergunning voor werktijdverkorting

Door de maartregelen ingevolge het Corona virus zijn er mogelijkheden voor het aanvragen voor een tijdelijke maatregel “Werktijdverkorting”. Hieronder vindt u meer informatie.

 

werktijdverkorting werktijdaanpassingen ivm corona virus
Werktijden verkorting vanwege het Coronavirus

Hoe vraagt u een vergunning voor werktijdverkorting aan?

U vraagt een vergunning voor werktijdverkorting aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze vergunning geldt maximaal 6 weken. Verbetert de situatie binnen 6 weken? Dan kunnen uw werknemers weer gewoon aan het werk. Als er nog geen verbetering is, kunt u verlenging van de vergunning aanvragen bij het ministerie van SZW.

Meld uw vergunning bij UWV

Als u de vergunning voor werktijdverkorting van het ministerie van SZW heeft ontvangen, geeft u dit direct door aan UWV.

Wat betekent werktijdverkorting voor mijn werknemers?

UWV betaalt de tijdelijke WW-uitkering aan u. U betaalt in de meeste gevallen het volledige loon uit aan uw werknemers. In uw cao of arbeidsovereenkomst staat wat voor uw situatie geldt. Werknemers die een tijdelijke WW-uitkering krijgen, moeten belangrijke wijzigingen in hun situatie altijd doorgeven aan UWV, zoals ziekte, vakantie en andere inkomsten

Let op: is uw werknemer ziek vóórdat de vergunningsperiode ingaat? Dan betaalt u zijn loon door. U kunt voor hem geen tijdelijke WW-uitkering aanvragen. Wordt uw werknemer ziek tijdens de vergunningsperiode? Dan loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door.

 

Vragen over dit onderwerp kunt u stellen aan mevrouw Els Veenhuizen (055-3664556)