FAQ naar aanleiding maatregelen wegens Corona

FAQ Moet na het indienen van de aangiften omzetbelasting (OB) en loonheffing (LH) direct bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd? Nee, dat is op dat moment nog niet mogelijk. Pas na ontvangst van de naheffingsaanslag (met verzuimboete) kan een verzoek voor bijzonder uitstel van betaling worden gedaan. De verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen wordt … Lees meer

Pakket noodmaatregelen

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket dinsdag aan de Tweede Kamer aangekondigd bovenop economische maatregelen die donderdag 12 maart al zijn genomen vanuit het kabinet. Uiteraard is voorafgaande aan de persconferentie de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen … Lees meer